Company news
May 15, 2023

Drie organisaties gaan binnenkort van start met pilootprojecten ‘digitaal statiegeld’

Eind 2022 besliste de Vlaamse Regering om in 2025 een statiegeldsysteem te installeren.

Drie organisaties gaan binnenkort van start met pilootprojecten ‘digitaal statiegeld’

Eind 2022 besliste de Vlaamse Regering om in 2025 een statiegeldsysteem te installeren. Aangezien Vlaanderen met de blauwe pmd-zak over een performant inzamelsysteem beschikt, om verder te bouwen op het goede sorteergedrag van de Vlaming en om innovatie alle kansen te geven, werd besloten om in de loop van 2023 digitale statiegeldsystemen uit te testen. Een publieke oproep leidde tot 14 kandidaturen. Drie organisaties werden, op voorstel van de speciaal daarvoor opgerichte stuurgroep en na overleg met een brede klankbordgroep met milieu- en consumentenverenigingen, geselecteerd om hun technologie uit te testen in drie verschillende omgevingen: DDRS Alliance, Unbox en Twintag - Verhaert - Cegeka. De drie geselecteerden zullen uitgenodigd worden om een concreet projectvoorstel in te dienen om nog voor de zomer van start te kunnen gaan met de pilootprojecten. Alle projecten moeten eind 2023 afgerond zijn. Ook het aanbod van Volvo Cars Gent (om als testomgeving te fungeren), Solucious (logistieke expertise) en Cronos (digitale kluis) worden meegenomen om eventueel in latere fase te integreren in één van de pilootprojecten.

Een publieke oproep van de OVAM tot kandidaatstellingen werd op 15 februari afgesloten. 14 organisaties stelden technologieën, projecten of testomgevingen voor. Een stuurgroep bestaande uit Comeos, Fevia, FostPlus, de VVSG, de Interregionale Verpakkingscommissie, het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en de OVAM ging na in welke mate elke indiener kon bijdragen aan het piloottraject. Deze selectie werd ook bevestigd door de klankbordgroep met vertegenwoordigers van diverse betrokkenen bij de invoering van een (digitaal) statiegeldsysteem, zoals bijvoorbeeld milieu- en consumentenverenigingen.

Drie technologievoorstellen werden weerhouden:

-een partnerschap van de bedrijven Twintag-Verhaert-Cegeka;

-het bedrijf Unbox;

-en de organisatie DDRS Alliance.

Aan elk van de geselecteerden wordt gevraagd hun technologie te testen op drie verschillende plaatsen: in een gesloten omgeving in het tweede kwartaal van het jaar (denk bijv. aan een bedrijf), een half open omgeving in het derde kwartaal (bijv. een vakantiepark) en een open omgeving in het vierde kwartaal (bijv. een gemeente).

Naast deze voorstellen werd ook het aanbod van Volvo Cars Gent (aanbod om als testomgeving te fungeren), Solucious (logistieke expertise) en Cronos (digitale kluis) meegenomen om eventueel in latere fase te integreren in een van de proefprojecten.

Aan het einde van het jaar moeten de pilootprojecten ons meer inzicht verschaffen over uiteenlopende, operationele aspecten van het digitaal statiegeld, zoals daar zijn:

-welk type unieke code gebruiken we;

-welk soort applicatie;

-hoe moeten de geldstromen verlopen;

-hoe de participatie aan digitaal statiegeldsysteem verzekeren;

-welke flankerende communicatie is er nodig;

-en hoe bouwen we respect voor de privacyregels in?

Ik ben met geen enkel systeem getrouwd. Het gaat hier dan ook niet om een afvallingsrace tussen bedrijven. We moeten met zekerheid weten dat een digitaal systeem werkbaar is, vooraleer we daar resoluut voor gaan. De pilootprojecten dienen om na te gaan welke criteria allemaal moeten worden afgevinkt om tot een goed werkend digitaal statiegeldsysteem te kunnen komen. Daarvoor dienen deze pilootprojecten, - Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De stuurgroep werkt momenteel de stappenplannen en protocollen voor de projecten verder uit en zal op kwartaalbasis rapporteren aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de voortgang van de pilootprojecten.

Source: OVAM Vlanderen

Ready to unlock the true
potential of your products?